Трансинвестмънт АДСИЦ инвестира в портфейли от вземания по кредити

Трансинвестмънт АДСИЦ е публично дружество, лицензирано по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Ние инвестираме в портфейли от вземания, като се стремим да осигурим конкурентен доход за акционерите, при приемливи нива на риск и съхранение на стойността на капитала.

Нашата дългосрочна стратегия е да превърнем дружеството в предпочитан емитент на ценни книжа чрез прилагане на иновативни подходи, използващи нарастващия професионален опит на широк кръг участници на финансовия пазар в България, в условията на публичност и прозрачност.

В съответствие с нормативните изисквания Трансинвестмънт АДСИЦ разкрива регулирана информация до обществеността чрез информационната агенция Инвестор.бг АД с ЕИК: 130277328 и електронен адрес: www.investor.bg.

28
Юни
Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2017 година
Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06. 2018 година, взе решение за разпределяне на паричен дивидент.
прочети повече

11
Май
Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква РОСА на 28 юни 2018 г.
прочети повече