Новини

Поканата за РОСА е вписана в Търговския регистър

13 Май 2016

Поканата за свиканото за 20 юни 2016 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ е вписана в Търговския регистър.
Поканата можете да видите тук.