Новини

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2021 година

12 Ноември 2021

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2021 година.

поканата за свикване на общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ.