Новини

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ

28 Май 2009

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството – гр. София, бул. “Черни връх” № 43.

С поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да се запознаете тук.