Общи събрания

30.06.2021 г.

18.02.2021 г.

29.06.2020 г.

20.06.2019 г.

28.06.2018 г.

28.06.2017 г.

07.07.2016 г.

17.07.2015 г.

30.10.2014 г.

30.06.2014 г.

28.06.2013 г.


30
Юни
Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, бе взето решение за изплащане на дивидент.
прочети повече

21
Май
Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
прочети повече