Новини

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

30 Юни 2023

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 30 юни 2023 година, взе решение за разпределението на паричен дивидент.

Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.

30 Юни 2022

Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.

поканата за свикване на редовно събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ..

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година

20 Май 2022

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година.

поканата за свикване на общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година

30 Юни 2021

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 30.06.2021 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2020 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

21 Май 2021

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.

Запознайте се с поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

8 Януари 2021

Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 18 февруари 2021 година.

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

29 Юни 2020

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 29 юни 2020 година, взе решение за разпределението на паричен дивидент.

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ

20 Май 2020

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 29 юни 2020 година.

Запознайте се с поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

Уведомление относно публикуването на заверени финансови отчети

1 Април 2020

Представяме на Вашето внимание Уведомление относно публикуването на заверени финансови отчети на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2018 година

20 Юни 2019

Общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 20 юни 2019 година, взе решение за разпределяне на паричен дивидент.

Уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ за начална дата за изплащане на дивиденти.

30
Юни
Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
прочети повече

30
Юни
Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
прочети повече