Дружествени документи

Устройствени актове

Регистрационни документи

 • Първоначално увеличение на капитала 2006 г.
 • Четвърта емисия облигации
 • Пета емисия облигации
 • 30
  Юни
  Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
  прочети повече

  30
  Юни
  Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
  прочети повече