Дружествени документи

Устройствени актове

Регистрационни документи

 • Първоначално увеличение на капитала 2006 г.
 • Четвърта емисия облигации
 • Пета емисия облигации
 • 21
  Май
  Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
  прочети повече

  8
  Яну
  Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите
  Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква ИОСА на 18 февруари 2021 г.
  прочети повече