Дружествени документи

Устройствени актове

Регистрационни документи

 • Първоначално увеличение на капитала 2006 г.
 • Четвърта емисия облигации
 • Пета емисия облигации
 • 30
  Юни
  Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
  прочети повече

  20
  Май
  Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година.
  прочети повече