Информация за АДСИЦ

Законова уредба Основните нормативни актове, касаещи дейността на дружествата със специална инвестиционна цел са:

Корпоративни законови ползи

  • Съгласно разпоредбите на закона, дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за съответната финансова година;
  • дружеството е освободено от корпоративния данък върху печалбата;
  • от 2008 г. данъкът върху дивидентите е в размер на 5%;
  • инвестициите са добре защитени поради публичния статут на дружествата със специална инвестиционна цел, тяхната прозрачност и законова обезпеченост;
  • ценните книжа на дружеството се търгуват свободно на регулирания пазар на ценни книжа.

 

30
Юни
Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
прочети повече

30
Юни
Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
прочети повече