Информация за АДСИЦ

Законова уредба Основните нормативни актове, касаещи дейността на дружествата със специална инвестиционна цел са:

Корпоративни законови ползи

  • Съгласно разпоредбите на закона, дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за съответната финансова година;
  • дружеството е освободено от корпоративния данък върху печалбата;
  • от 2008 г. данъкът върху дивидентите е в размер на 5%;
  • инвестициите са добре защитени поради публичния статут на дружествата със специална инвестиционна цел, тяхната прозрачност и законова обезпеченост;
  • ценните книжа на дружеството се търгуват свободно на регулирания пазар на ценни книжа.

 

30
Юни
Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, бе взето решение за изплащане на дивидент.
прочети повече

21
Май
Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
прочети повече