Контакти

Трансинвестмънт АДСИЦ

Седалище и адрес на управление:
гр. София, 1527
ул. „Силистра“ № 8
телефон: +359 2 496 0020
корпоративен e-mail: office@transinvestment.bg
интернет адрес: www.transinvestment.bg

Адрес за кореспонденция, считано от 1 септември 2021 година
гр. София, п. к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ № 8, етаж 3

Изпълнителен директор: Юрий Станчев
Телефон: +359 2 496 0020

Директор за връзка с инвеститорите: Боян Донов
e-mail: bojan.donov@tfs.bg
Телефон: +359 2 496 0022

12
Ное
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2021 година Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2021 година
прочети повече

30
Юни
Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, бе взето решение за изплащане на дивидент.
прочети повече