Контакти

Трансинвестмънт АДСИЦ

Седалище и адрес на управление:
гр. София, 1527
ул. „Силистра“ № 8
телефон: +359 2 496 0020
корпоративен e-mail: office@transinvestment.bg
интернет адрес: www.transinvestment.bg

Адрес за кореспонденция, считано от 1 септември 2021 година
гр. София, п. к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ № 8, етаж 3

Изпълнителен директор: Юрий Станчев
Телефон: +359 2 496 0020

Директор за връзка с инвеститорите: Боян Донов
e-mail: bojan.donov@tfs.bg
Телефон: +359 2 496 0022

30
Юни
Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
прочети повече

30
Юни
Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
прочети повече