Контакти

Трансинвестмънт АДСИЦ

Седалище и адрес на управление:
гр. София, 1527
ул. „Силистра“ № 8
телефон: +359 2 496 0020
корпоративен e-mail: office@transinvestment.bg
интернет адрес: www.transinvestment.bg

Адрес за кореспонденция, считано от 1 септември 2021 година
гр. София, п. к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ № 8, етаж 3

Изпълнителен директор: Юрий Станчев
Телефон: +359 2 496 0020

Директор за връзка с инвеститорите: Боян Донов
e-mail: bojan.donov@tfs.bg
Телефон: +359 2 496 0022

30
Юни
Проведеното на 30 юни 2022 година Редовно общо събрание на акционерите взе решение за разпределение на паричен дивидент Проведеното на 30 юни 2022 година Редовно общо събрание на акционерите взе решение за разпределение на паричен дивидент.
прочети повече

20
Май
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година.
прочети повече