Контакти

Трансинвестмънт АДСИЦ

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1407
бул. Черни връх, 43
телефон: +359 2 496 0020
корпоративен e-mail: office@transinvestment.bg
интернет адрес: www.transinvestment.bg

Изпълнителен директор: Юрий Станчев
Телефон: +359 2 496 0020

Директор за връзка с инвеститорите: Боян Донов
e-mail: bojan.donov@tfs.bg
Телефон: +359 2 496 0022

21
Май
Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
прочети повече

8
Яну
Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква ИОСА на 18 февруари 2021 г.
прочети повече