Новини

Редовно годишно Общото събрание на акционерите

30 Юни 2009

На 30.06.2009  г. от 10.00 ч. на адреса на управление на Трансинвестмънт АДСИЦ: гр. София, бул. “Черни връх” № 43, се проведе редовно годишно Общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Протоколът от редовното годишно Общото събрание на акционерите е публикуван тук.