Новини

Важна информация

29 Март 2010

Уведомяваме ви, че на 29.03.2010 година след решение на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ, дружеството подписа анекс към договор от 31.03.2008 година за придобиване на съвкупност от краткосрочни вземания по кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт с номинален размер на главниците от 4 700 000.00 лева, издавани от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД. По силата на сключения анекс към договора, Трансинвестмънт АДСИЦ ще продължи да получава за срок от една година договорения размер на реално платените лихви по главници обект на закупената от дружеството съвкупност от вземания. Средствата получавани регулярно от закупения краткосрочен актив ще позволят на дружеството да обслужва задълженията по издадените облигационни заеми, както и да генерира конкурентен финансов резултат.