Новини

СД на БФБ-София взе решение да допусне до търговия

27 Май 2010

СД на БФБ-София взе решение да допусне до търговия на Неофициален пазар на облигации, облигационен заем, издаден от Трансинвестмънт АДСИЦ с ISIN BG2100019095.

Присвоеният борсов код на емисията е 6TRD, а датата на въвеждане за търговия е 28.05.2010 г.