Новини

Трансинвестмънт АДСИЦ инвестира 5 000 000 лева в нова съвкупност от краткосрочни вземания

15 Март 2011

Важна информация, която би могла да повлияе цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ (6TR) ценни книжа

В съответствие с инвестиционната си програма и в резултат на успешното набиране на средства при записването на пети по ред облигационен заем, издаден от дружеството, СД на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за покупка на нова съвкупност от краткосрочни вземания, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт, издадени от ТФС ЕАД, с номинален размер на 5 000 000 лева. Договорът за покупка е сключен на 15.03.2011 година. Приходите от лихви от закупената съвкупност от вземания ще се използват за обслужване на задължения по издадените емисии облигации и за генериране на конкурентен финансов резултат.

Юрий Станчев
Зам.-председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ