Новини

Покана за свикване на ивънредно общо събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ

15 Ноември 2011

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.12.2011 г., от 10.00 часа, в гр. София, бул. Черни връх № 43.

С поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да се запознаете тук.