Новини

Покана за свикване на общо събрание на облигационерите

13 Ноември 2012

Поканата за свикване на общо събрание на облигационерите по издадена от Трансинвестмънт АДСИЦ емисия облигации с ISIN BG2100004113, свикано от представителя на облигационерите можете да намерите тук.