Новини

Решение на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ

20 Ноември 2012

Решението на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за продажба на съвкупност от краткосрочни вземания можете да видите тук.