Новини

Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

18 Май 2013

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството – гр. София, бул. “Черни връх” № 43.

Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да намерите тук.