Новини

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

12 Септември 2014

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.10.2014 година.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ