Новини

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

20 Май 2015

 
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30 юни 2015 година.