Новини

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

9 Май 2016

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 20 юни 2016 година.