Новини

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2015 година

7 Юли 2016

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 07.07.2016 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2015 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.