Новини

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2016 година

28 Юни 2017

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2016 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.