Новини

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

11 Май 2018

Трансинвестмънт АДСИЦ представя Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 28 юни 2018 година.