Новини

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2017 година

28 Юни 2018

Общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 28 юни 2018 година, взе решение за разпределяне на паричен дивидент.

Уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ за начална дата за изплащане на дивиденти.