Новини

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

30 Април 2019

Трансинвестмънт АДСИЦ представя Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 20 юни 2019 година от 10:00 часа.