Новини

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2018 година

20 Юни 2019

Общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 20 юни 2019 година, взе решение за разпределяне на паричен дивидент.

Уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ за начална дата за изплащане на дивиденти.