Новини

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

29 Юни 2020

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 29 юни 2020 година, взе решение за разпределението на паричен дивидент.