Новини

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година

30 Юни 2021

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 30.06.2021 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2020 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.