Новини

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година

20 Май 2022

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година.

поканата за свикване на общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ.