Новини

Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.

30 Юни 2022

Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.

поканата за свикване на редовно събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ..