Новини

Проведеното на 30 юни 2022 година Редовно общо събрание на акционерите взе решение за разпределение на паричен дивидент

30 Юни 2022

Проведеното на 30 юни 2022 година Редовно общо събрание на акционерите взе решение за разпределение на паричен дивидент.

Проведеното на 30 юни 2022 година Редовно общо събрание на акционерите взе решение за разпределение на паричен дивидент..