Новини

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

30 Юни 2023

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 30 юни 2023 година, взе решение за разпределението на паричен дивидент.