Новини

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите

16 Май 2024

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2024 година.

поканата за свикване на общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ.