Новини

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

28 Юни 2024

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 28 юни 2024 година, взе решение за разпределението на паричен дивидент.