Author Archive

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

30 Февруари 2019

Трансинвестмънт АДСИЦ представя Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 20 юни 2019 година от 10:00 часа.

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2017 година

28 Февруари 2018

Общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 28 юни 2018 година, взе решение за разпределяне на паричен дивидент.

Уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ за начална дата за изплащане на дивиденти.

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

11 Февруари 2018

Трансинвестмънт АДСИЦ представя Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 28 юни 2018 година.

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2016 година

28 Февруари 2017

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2016 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.

Нова дата за РОСА

12 Февруари 2017

Свиканото за 12 юни 2017 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ не събра необходимия кворум за провеждането му. Определената следваща дата за провеждане на Общото събрание е 28 юни 2017 година от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

5 Февруари 2017

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 12 юни 2017 година.

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2015 година

7 Февруари 2016

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 07.07.2016 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2015 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.

Нова дата за РОСА

20 Февруари 2016

Свиканото за 20 юни 2016 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ не събра необходим кворум за провеждането му. Съгласно изготвения Протокол Общото събрание ще се проведе на 07 юли 2016 година в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканата за РОСА е вписана в Търговския регистър

13 Февруари 2016

Поканата за свиканото за 20 юни 2016 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ е вписана в Търговския регистър.
Поканата можете да видите тук.

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

9 Февруари 2016

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 20 юни 2016 година.

30
Юни
Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
прочети повече

30
Юни
Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
прочети повече