Некатегоризарани

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2016 година

28 Октомрви 2017

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2016 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.

Нова дата за РОСА

12 Октомрви 2017

Свиканото за 12 юни 2017 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ не събра необходимия кворум за провеждането му. Определената следваща дата за провеждане на Общото събрание е 28 юни 2017 година от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

5 Октомрви 2017

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 12 юни 2017 година.

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2015 година

7 Октомрви 2016

На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 07.07.2016 година, бе взето решение за изплащане на дивидент за 2015 година.

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да намерите тук.

Нова дата за РОСА

20 Октомрви 2016

Свиканото за 20 юни 2016 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ не събра необходим кворум за провеждането му. Съгласно изготвения Протокол Общото събрание ще се проведе на 07 юли 2016 година в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканата за РОСА е вписана в Търговския регистър

13 Октомрви 2016

Поканата за свиканото за 20 юни 2016 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ е вписана в Търговския регистър.
Поканата можете да видите тук.

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

9 Октомрви 2016

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 20 юни 2016 година.

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

30 Октомрви 2015

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, свикано за 30 юни 2015 година, не събра необходимия кворум за провеждането му и вземането на решения. В съответствие с обявената покана за свикване, следващата дата за провеждане на Общото събрание е 17 юли 2015 година от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканата за свикване на РОСА

26 Октомрви 2015

Поканата за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30 юни 2015 година е вписана в Търговския регистър на 25.05.2015 г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

20 Октомрви 2015

 
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30 юни 2015 година.

30
Юни
Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, бе взето решение за изплащане на дивидент.
прочети повече

21
Май
Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
прочети повече