Некатегоризарани

Поканата за свикване на РОСА

26 Октомрви 2015

Поканата за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30 юни 2015 година е вписана в Търговския регистър на 25.05.2015 г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

20 Октомрви 2015

 
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30 юни 2015 година.

“Трансинвестмънт” АДСИЦ разпределя паричен дивидент за 2013 г.

30 Октомрви 2014

Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. и изплащане на паричен дивидент (.pdf)

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

12 Октомрви 2014

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.10.2014 година.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

Важно!

2 Октомрви 2014

Уведомление, относно необходимост от насрочване на нова дата за свикване на Редовно общо събрание на акционерите (pdf)

Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

22 Октомрви 2014

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството – гр. София, бул. “Черни връх” № 43.

Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да намерите тук.

Трансинвестмънт АДСИЦ погаси изцяло облигационния си заем в срок

17 Октомрви 2014

Уведомлението за погасяването в срок на облигационния заем на Трансинвестмънт АДСИЦ можете да видите тук.

Уведомление

17 Октомрви 2013

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент можете да видите тук.

“Трансинвестмънт” АДСИЦ разпределя паричен дивидент за 2012 г.

28 Октомрви 2013

Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г. и изплащане на паричен дивидент (.pdf)

Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

18 Октомрви 2013

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството – гр. София, бул. “Черни връх” № 43.

Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да намерите тук.

30
Юни
Проведеното на 30 юни 2022 година Редовно общо събрание на акционерите взе решение за разпределение на паричен дивидент Проведеното на 30 юни 2022 година Редовно общо събрание на акционерите взе решение за разпределение на паричен дивидент.
прочети повече

20
Май
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 година.
прочети повече